KASETY DOMOFONOWE Z MODUŁEM SZYFRATORA

Charakterystyka ogólna:
  Kasety z modułem szyfratora SM-2 stanowią uzupełnienie oferty produkowanych przez firmę “FiM-pro” kaset domofonowych.
  Zastosowanie w nich modułu szyfratora, rozszerza funkcje instalacji domofonowej o możliwość sterowania otwieraniem drzwi lub bram wejściowych, za pomocą kodów wpisywanych z jego klawiatury.
  Kasety O/N KSZ/M wraz z właściwą im obudową natynkową lub ramką podtynkową mogą pracować samodzielnie jako szyfratory (O/N MSM-2) sterujące funkcjami dostępu do posesji lub pomieszczeń.
   Kasety O/N KRSZ wyposażone w głośnik i mikrofon, mogą po odpowiednim zaprogramowaniu modułu SM-2, pracować jako kasety domofonowe jednonumerowe z funkcją szyfratora (zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym).
  Wymiary zewnętrzne kaset umożliwiają zestawianie ich z innymi kasetami rozmównymi i rozszerzającymi produkcji firmy “FiM-pro”.
  Rozwiązanie to umożliwia zastosowanie kaset O/N KSZ i O/N KRSZ w instalacjach domofonowych budownictwa wielorodzinnego.
  Do zestawiania i montażu kaset należy używać ramek podtynkowych O/N RS 2 lub O/N RS 3produkcji firmy “FiM-pro”.

Podstawowe dane techniczne szyfratora MSM-2:
  Szyfrator MSM-2 przeznaczony jest do sterowania funkcjami dostępu do posesji lub pomieszczeń, w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym. Może być stosowany samodzielnie lub w zestawieniu z innymi kasetami domofonowymi produkcji firmy “FiM-pro”.

  • 2 niezależne programowane kanały
  • 18 kodów w każdym kanale ( max.6 cyfr)
  • praca w rybie astabilnym lub bistabilnym
  • czas załączenia od 1 do 99 sek. (programowany)
  • czas opóźnienia od 0 do 99 sek. (programowany)
  • wszystkie funkcje programowane klawiaturą
  • programowany kod dostępu (max. 6 cyfr)
Warunki pracy:
– temperatura otoczenia: od –25 C do + 60 C,
– wilgotność względna: nie większa niż 95%,
– drgania i wibracje: brak.
Parametry elektryczne:
zasilanie: zasilacz sieciowy – Uz:10 – 12V AC/DC, Iz: 60mA (szyfrator*),
max. obciążenie styków “NO” i “NC” – 1A/30V AC/DC,
max. obciążenie wyjścia “OC” i “+” alarmu – 200mA (12V).

KASETY Z MODUŁEM SZYFRATORA

Ramka

Ramka nierdzewna

Ramka nierdzewna

Obudowa

Close Menu